استاندارد JPA در جاوا

ارئه دهنده : امیر مقیمی

در این وبینار سعی می کنیم که نگاهی مقدماتی به ابزار Hibernate و استاندارد Java Persistence API برای اتصال به پایگاه داده های رابطه ای داشته باشیم. از برتریهای این ابزار می توان به قابلیت پشتیبانی از پایگاه داده های مختلف از طریق یک API یکسان نام برد که میتواند برای محصولات نرم افزاری در مقابل رقبایی که از طریق روشهای دیگر مانند JDBC به پایگاه داده ها متصل میشوند، یک برتری کلیدی ایجاد کند.

درباره این وبینار :

در این وبینار سعی می کنیم که نگاهی مقدماتی به ابزار Hibernate و استاندارد Java Persistence API برای اتصال به پایگاه داده های رابطه ای داشته باشیم. از برتریهای این ابزار می توان به قابلیت پشتیبانی از پایگاه داده های مختلف از طریق یک API یکسان نام برد که میتواند برای محصولات نرم افزاری در مقابل رقبایی که از طریق روشهای دیگر مانند JDBC به پایگاه داده ها متصل میشوند، یک برتری کلیدی ایجاد کند.