سمینار Kubernetes بستری برای توسعه مایکروسرویسها

ارئه دهنده : امیر مقیمی

در این سمینار که در همایش داکر ۹۵ در تهران برگزار شد نگاهی داشتیم به کوبرنتیس (Kubernetes) به عنوان بستری برای توسعه مایکروسرویسهایی که مبتنی بر کانتینرهای داکری هستند.

درباره این وبینار :

در این سمینار که در همایش داکر ۹۵ در تهران برگزار شد نگاهی داشتیم به کوبرنتیس (Kubernetes) به عنوان بستری برای توسعه مایکروسرویسهایی که مبتنی بر کانتینرهای داکری هستند.