وبینار تست اتومات، ابزار ها، مزایا و معایب

ارئه دهنده : مسعود قاسم زاده

تست دستی توسط شخصی که در مقابل یک کامپیوتر نشسته است و با دقت مراحل تست را اجرا می‌کند، انجام می‌شود. تست اتوماتیک به معنای استفاده از یک ابزار اتوماسیون برای اجرای مجموعه Test Caseهاست. نرم‌افزار اتوماسیون همچنین می‌تواند داده‌های تست(Test Data) را در سیستم تحت تست(System Under Test-SUT) وارد کرده، نتایج مورد انتظار(Expected Result) و نتایج واقعی(Actual Result) را مقایسه نموده و گزارش‌های تست(Test Report) را به صورت دقیق تولید کند. اتوماسیون تست نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و تخصیص منابع قابل توجه است.

درباره این وبینار :

- مقدمه ای بر انواع تست بهمراه اهمیت هر کدام در پروژه های نرم افزاری

- نقش افراد و جایگاه تست و کیفیت و چگونگی عملیاتی سازی آن در شرکت های مختلف شامل: 

       الف) شرکت هایی دارای تیم های مجزای تست و کیفیت.

        ب) شرکت های مدرن تری (همچون گوگل) که بدون تعریف نقش مجزای تستر، محصولی با کیفیت بالا  ارایه میدهند.

       ج) آینده ی شغلی تستر ها و جذب نیروی کار در این حوزه در شرکت های اروپایی 

- معرفی کوتاه ابزار ها و یا روش های تست اتومات شامل:

      الف) Backend Test Automation: Cucumber

      ب) Frontend Test Automation: Selenium

       ج) Mobile Test Automation: Appium

     د) Crowd/Cloud Testing

     ر) Performance Testing

- جایگاه تست در Continuous Delivery & Continuous Integration

- آشنایی و نمایش یک نمونه از Test Driven Development & Property-based Testing


حسن تیموری